Năm 2020

Cập nhật lúc : 20:45 17/03/2020  

Tuần 12 năm 2020
Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/03/2020)

CBGVNV tập trung sơn đồ dùng thiết bị

Làm vệ sinh trường lớp phòng chống dịch"chủ nhật xanh)

Thứ Ba
(17/03/2020)

Rà soát hồ sơ

Thứ Tư
(18/03/2020)

Phòng Giáo dục kiểm tra công tác kiểm định,trường chuẩn

Thứ Năm
(19/03/2020)

GV trực cơ quan

Thứ Sáu
(20/03/2020)

Giáo viên trực cơ quan

Phân thiêt bj đồ dùng cho các lớp

Thứ Bảy
(21/03/2020)
Chủ Nhật
(22/03/2020)