Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 16:03 16/02/2017  

Phó Hiệu trưởng ( Dương Thị Ái Diễm)

 

Họ và tên:  Dương Thị Ái Diễm
Chức vụ:  Phó Hiệu Trưởng
Email:  diemmamnon83@gmail.com
Điện thoại:  0935304783
Địa chỉ:  Thôn 3, xã Quảng Công

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung công tác chuyên môn
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch,.

Số lượt xem : 539